Poskytované služby

Ordinace LOUČEŇ poskytuje:

 • léčebnou a preventivní péči o pacienty
 • přeočkování proti tetanu, platnost 15 let od posledního očkování
 • po delší lhútě zajistíme kontrolu hladiny protilátek
 • očkování proti přenosným nemocím doporučujeme aplikovat ve Vakcinačních centrech. Kontakt Vám poskytneme.
 • vyšetření EKG
 • laboratorní vyšetření
 • posudkovou činnost
 • kompletní předoperační vyšetření internistou
 • preventivní prohlídky
 • vyšetření na žádost pacienta
 • návštěvní službu v bytě
 • závodní preventivní péči,
 • mezi klienty patří:
 • Agri Loučeň, Agroma Jíkev, Pilous s.r.o., Úřad Městyse Loučeň, Hotel Čechie Praha
 • ZŠ MŠ Loučeň, Obecní úřad Bobnice, Obecní úřad Všechlapy a další společnosti.

Ordinace zajišťuje péči pacientům z oblasti obcí Loučeň, Patřín, Studce, Studečky, Mcely, Seletice, Jíkev, Krchleby, Všechlapy.

Návštěvy u starších pacientů zajišťují kvalifikované zdravotní sestry domácí péče (Home Care) - ošetřovatelská péče, odběry krve.

Vyšetření krve

Eurolyser CUBE je odpovědí pro dnešní zdravotní požadavky. Tato geniální technologie generuje přesné výsledky testů, které jsou rozhodující pro pacienta - příjemná a rychlá diagnostika. Kromě toho, že přístroj poskytuje přesné výsledky v několika krocích, tento sofistikovaný přístroj poskytuje transparentní průběh pacientova zdravotního stavu díky integraci přístroje do moderního elektronického zdravotního systému.

Vyšetření moči

URI TEX měří kompletní močovou analýzu včetně mikroalbuminu a kreatininu . Je to reflektanční fotometr určený k semikvantitativnímu vyhodnocení diagnostických proužků. Má nový design s vylepšeným ovládáním a softwarem. Připojením k medicínskému softwaru se výsledky z přístroje transformují do počítače a jsou automaticky přiřazeny do karet pacientů. Tento způsob vyhodnocení zabraňuje vzniku subjektivní chyby, která může vzniknout při vnímání barevných odstínů uživatelem nebo kvůli rozdílným světelným podmínkám. Výsledky je možné tisknout na tiskárně či přenést do PC. Na přístroji je možné používat více typů proužků.